Voor jeugd vanaf 12 jaar en volwassenen

We gaan een aantal honderd jaar terug in de tijd. Het is nu 1655.  In Italië leeft een groep Waldenzen die wil leven volgens Gods Woord. Maar de paus eist gehoorzaamheid aan de Roomse Kerk. Dat willen de Waldenzen niet. Dan komt een groot leger soldaten van de paus op hen af…

Een spannend en leerzaam boek!

De leeuw van Rora (K. Norel) (12+)Een Kerstvertelling uit de bundel: Komt tot Zijn schijnsel, J.P. van den Tol, 1976

Het sleutelgat, M.A. Mijnders-Van Woerden (12+)Dit is een verhaal uit het wilde westen. Over cowboys die met hun lasso’s wilde paarden vangen. Maar tegelijkertijd heeft het een heel mooie, christelijke strekking.

Willem Zijlman is een jongeman met een duister verleden. Hij komt terecht op de ranch van Tummers waar hij mag werken. Bij dit werk beleeft hij allerlei avonturen. Op een keer raakt Willem met Henk Tummers ingesloten door een prairiebrand…

In de prairie (A. van Atten) (12+)We maken een reis naar de begintijd van de 80-jarige oorlog (1568). We nemen een kijkje in het stadje Gorkum. Daar maken we kennis met Luyt. Luyt Lievens. Zijn vader moet vluchten. De inquisitie van de Roomse Kerk zit hem achterna. Kort daarop sterft zijn moeder. Luyt komt bij een oom en tante in huis.

Deze oom en tante zijn echter Rooms. Luyt niet… Op een dag vlucht Luyt met het voornemen zijn vader op te zoeken. Onderweg zingt hij geuzenliederen. Dat brengt hem soms in groot gevaar…

Luyt Lievensz, de liedjeszanger (H. te Merwe) (12+)

(Uitgave van De Banier) 

Dit boek is een vervolg van Luyt Lievensz, de liedjeszanger.

Luyt Lievensz wil graag opdrachten doen voor Prins Willem van Oranje. Dat brengt heel wat avonturen met zich mee…

Luyt Lievensz, de zwerver (H. te Merwe) (12+)

(Uitgave van De Banier) 

We reizen naar het begin van de middeleeuwen. In een woud bij Utrecht zitten drie rovers verscholen.

Ze wachten op monniken, die uit Dorestad terugkomen. Ja, daar heb je ze! Hoe loopt dit af…?

Redbold (H. te Merwe) (12+)Rufe is een cowboy in het Wilde Westen. Hij heeft veel voorspoed en zijn kudde koeien wordt steeds groter. Maar ook zijn zelfvertrouwen neemt toe en hij vergeet God. Dan komt de tegenspoed. Hij verliest zijn vrouw en enig kind. En tijdens een hevig onweer raakt zijn kudde in paniek en stort in de afgrond. Zijn vrienden zeggen dat niet het onweer de oorzaak was, maar dat iemand de dieren dol heeft gemaakt.

Rufe zweert zich op de schuldige te wreken.

De wraak van de cowboy (A. van Atten) (12+)Over het leven van Geert Grote.

Een ster verscheen (B.J.W. de Graaff) (12+)Een mooie vertelling over het leven van ds. H. de Cock.

Ziende in het gebod (Daan Grootveld) (12+)Een heel leerzaam boek over het leven van Calvijn. Het betreft een bewerking van F. Smit.

Calvijn, de reus uit Noyon (P.A. de Rover) (12+)In 1590 proberen Spanjaarden door middel van een list Lochem in te nemen. Ze zullen soldaten in een vracht hooi verbergen en hiermee de stad binnenrijden. Zal het de Spanjaarden lukken Lochem te veroveren? En wat heeft die zoon van de poortwachter ermee te maken?

(In Lochem kun je nog een standbeeld zien van deze poortwachterszoon.)

De poortwachterszoon  (H. te Merwe) (12+)We gaan naar de tijd van de Tweede Wereldoorlog en reizen naar de andere kant van de wereld, .

Sommige eilanden van Indonesië zijn nog koloniën van Nederland. Samen vormen ze “Nederlands Indië”.

Op één van die eilanden, Sumatra, maken we kennis met een paar jongens.

Ze maken een spannende tijd mee, want de Jappanners (de “Jappen”) willen Nederlands Indië veroveren.

De jongens komen zelfs in een Jappenkamp terecht. Een boek vol spanning waar we bovendien veel van opsteken!

Tot ziens Achmad  (A. Middelkoop) (12+)(Met dank aan uitgeverij De Banier)

Duitsland, 1938. Hitler heeft het land veel goeds gebracht. Daar is Hermann van overtuigd. Hij wil dus ook graag bij de Hitlerjugend, met zijn neef Otto.

Maar daar is zijn vader het niet mee eens. Pas als vader wordt opgepakt, gaat hij overstag. Hermann wordt lid van de Hitlerjugend.

Maar hoe moet hij nu omgaan met zijn Joodse vriend Jakob?

Drie Duitse vrienden (12+)

(Uitgave van De Banier – Apeldoorn) 

(Met dank aan uitgeverij De Banier)

Vervolg op ‘Drie Duitse vrienden’. Jakob, een Duitse jongen, is in zijn eigen dorp niet meer veilig. Hij vlucht naar Berlijn waar hij onderduikt. Maar de bomaanslagen komen heel dichtbij. En zal hij niet opgepakt worden…?

Bommen op Berlijn (12+)

(Uitgave van De Banier – Apeldoorn) 

(Met dank aan Gerrit Kraa)

Het is 1812. Albert de Wilde is een jongen van twaalf jaar.  Hij woont in Enter, vlakbij Rijssen. Hij gaat werken op de zomp van zijn vader. Het is de tijd dat Napoleon de baas is. Er wordt nogal wat gesmokkeld. Doet Alberts vader daar soms ook aan mee?

De zoon van de zompschipper (12+)Aan de dood ontsnapt (C. van den Bovenkamp) (12+)

(Uitgave van De Banier – Apeldoorn)

 Deel 1 van een spannende trilogie voor de tienerjeugd. Ook ouderen zullen ervan genieten. In dit boek is op een mooie manier de inhoud van de Heidelbergse Catechismus verweven.

Wat zoekt gij? (M. Timmermans) (14+)Vervolg op ‘Wat zoekt gij?’

Wie zoekt zal vinden (M. Timmermans) (14+)Dit is geen bewerking maar een vertaling van het bekende boek The Pilgrim’s Progress.

De christenreis  (John Bunyan) (14+)Het vervolg op The Pilgrim’s Progress.

De christinnereis  (John Bunyan)  (14+)Elisabeth van Thüringen, De kracht der liefde (Ursula Koch) (14+)

(Uitgave van De Banier – Apeldoorn) 

Uit een oude recensie van zondagsschoolvereniging Jachin:

“De auteur van “Veilig geleid” is voor “Jachin” geen onbekende. Hij behoort sinds lange jaren tot “Jachins” zeer bevoegde en zeer gewaardeerde recensenten. Dit verhaal concentreert zich om de kinderen van de heer Périer, een Franse edelman. Zij vluchten in de Bartholomeüs-nacht in 1572 uit Parijs, waar hun vader, een Hugenoot, evenals de Coligny en vele edelen werd vermoord. Eerst wordt de bekering van het echtpaar Périer verhaald, daarna de voorbereiding van de “bloedbruiloft”. Na deze inleiding volgt het eigenlijke verhaal van de vlucht van de drie kinderen. Twee meisjes van 16 en 9 en een jongetje van 2 jaar vluchten met een ezel en een mand met groente uit Parijs. Na veel avonturen komen zij te Dieppe. Daar vandaan varen zij over naar Engeland, waar ze tenslotte alle drie goed terecht komen en een behoorlijke plaats in de maatschappij krijgen. (…) Onvoorwaardelijk aanbevolen!”

De Franse koopmanszoon  (Johannes Staal) (14+)Het is 1572. In Parijs gebeurt er iets vreselijks, namelijk de Bartholomeüs nacht.

Drie kinderen die hun ouders in deze nacht verliezen besluiten naar Engeland te vluchten. Zullen ze daar ooit komen?

Veilig geleid (Johannes Staal) (14+)Rozen in de sneeuw (over Katharina Luther-Von Bora) (Ursula Koch) (14+)

(Uitgave van De Banier – Apeldoorn)

 

De blinde ziet (Ida Keller) (12+)Over het leven van Jonathan Edwards.

Vuur over Nieuw Engeland (Peter van den Dool) (boek is nog niet compleet) (14+)Op jonge leeftijd verliest Marlies Munters haar moeder. Door een zigeunervrouw, die zelf kinderloos is, wordt ze meegelokt…

Boven de starren 1, Boven de starren (Jac. Overeem) (14+)

(Uitgave van Den Hertog – Houten) 

In dit vervolg ontmoeten we weer Adreko, mevrouw Van Spithoven, Alida, Loeza en Carola.

Boven de starren 2 – De herder van Wansbergen (Jac. Overeem) (14+)

(Uitgave van Den Hertog – Houten) 

Boven de starren 3- Hoedt Gij mijn schapen (Jac. Overeem) (14+)

(Uitgave van Den Hertog – Houten) 

Gods vrije genade verheerlijkt (ds. H.H. Middel, bewerkt door Marinus Nijsse) (14+)Een katholieke Friese freule raakt tijdens de Tachtigjarige Oorlog verliefd op een protestantse molenaarszoon…

Sjouk van Holdinge (Sibe van Aangium)  (14+)Deze roman speelt zich af op en nabij de Halligen, een eilandengroep niet ver van de Duitse kust.

Het is aan het eind van de 19e eeuw. Twee vrienden studeren theologie, Erich Ohlson en Ralf Schwartz. Erich kiest voor de wetenschap en de moderne theologie. Ralf daarentegen blijft door Gods genade trouw aan het Evangelie zoals hij dat van huis uit meekreeg. En allebei dingen ze naar de hand van Maria Stein.

Op vaste grond (Elisabeth von Maltzahn) (volw.)

 

Login