Voor jeugd vanaf 12 jaar en volwassenen

We gaan een aantal honderd jaar terug in de tijd. Het is nu 1655.  In Italië leeft een groep Waldenzen die wil leven volgens Gods Woord. De paus eist echter gehoorzaamheid aan de Roomse Kerk. Dat willen de Waldenzen niet. Dan komt een groot leger soldaten van de paus op hen af…

Een spannend en leerzaam boek!

De leeuw van Rora (K. Norel) (12+)

 

Dit is een verhaal uit het wilde westen. Over cowboys die met hun lasso’s wilde paarden vangen. Maar tegelijkertijd heeft het een heel mooie, christelijke strekking.

Willem Zijlman is een jongeman met een duister verleden. Hij komt terecht op de ranch van Tummers waar hij mag werken. Bij dit werk beleeft hij allerlei avonturen. Op een keer raakt Willem met Henk Tummers ingesloten door een prairiebrand…

In de prairie (A. van Atten) (12+)

 

We maken een reis naar de begintijd van de 80-jarige oorlog (1568). We nemen een kijkje in het stadje Gorkum. Daar maken we kennis met Luyt. Luyt Lievens. Zijn vader moet vluchten. De inquisitie van de Roomse Kerk zit hem achterna. Kort daarop sterft zijn moeder. Luyt komt bij een oom en tante in huis.

Deze oom en tante zijn echter Rooms. Luyt niet… Op een dag vlucht Luyt met het voornemen zijn vader op te zoeken. Onderweg zingt hij geuzenliederen. Dat brengt hem soms in groot gevaar…

Luyt Lievensz, de liedjeszanger (H. te Merwe) (12+)

 

Dit boek is een vervolg van Luyt Lievensz, de liedjeszanger.

Luyt Lievensz wil graag opdrachten doen voor Prins Willem van Oranje. Dat brengt heel wat avonturen met zich mee…

Luyt Lievensz, de zwerver (H. te Merwe) (12+)

 

 

We reizen naar het begin van de middeleeuwen. In een woud bij Utrecht zitten drie rovers verscholen.

Ze wachten op monniken, die uit Dorestad terugkomen. Ja, daar heb je ze! Hoe loopt dit af…?

Redbold (H. te Merwe) (12+)

 

Een mooie vertelling over het leven van ds. H. de Cock.

Ziende in het gebod (Daan Grootveld) (12+)

 

Een heel leerzaam boek over het leven van Calvijn. Het betreft een bewerking van F. Smit.

Calvijn, de reus uit Noyon (P.A. de Rover) (12+)

 

In 1590 proberen Spanjaarden door middel van een list Lochem in te nemen. Ze zullen soldaten in een vracht hooi verbergen en hiermee de stad binnenrijden. Zal het de Spanjaarden lukken Lochem te veroveren? En wat heeft die zoon van de poortwachter ermee te maken?

(In Lochem kun je nog een standbeeld zien van deze poortwachterszoon.)

De poortwachterszoon  (H. te Merwe) (12+)

 

We gaan naar de tijd van de Tweede Wereldoorlog en reizen naar de andere kant van de wereld, .

Sommige eilanden van Indonesië zijn nog koloniën van Nederland. Samen vormen ze “Nederlands Indië”.

Op één van die eilanden, Sumatra, maken we kennis met een paar jongens.

Ze maken een spannende tijd mee, want de Jappanners (de “Jappen”) willen Nederlands Indië veroveren.

De jongens komen zelfs in een Jappenkamp terecht. Een boek vol spanning waar we bovendien veel van opsteken!

Tot ziens Achmad  (A. Middelkoop) (12+)

 

(Met dank aan dhr. J. van Reenen en uitgeverij De Banier)

Duitsland, 1938. Hitler heeft het land veel goeds gebracht. Daar is Hermann van overtuigd. Hij wil dus ook graag bij de Hitlerjugend, met zijn neef Otto.

Maar daar is zijn vader het niet mee eens. Pas als vader wordt opgepakt, gaat hij overstag. Hermann wordt lid van de Hitlerjugend.

Maar hoe moet hij nu omgaan met zijn Joodse vriend Jakob?

Drie Duitse vrienden (12+)

 

Een leerzaam verhaal over het leven van Geert Grote.

(Wat betreft tijd en omgeving sluit dit boek mooi aan op de boeken over Eggert.)

Een ster verscheen (B.J.W. de Graaff) (12+)

 

Het is aan het begin van de 20e eeuw. In Amsterdam woont een arm jodenmeisje, dat bloemen verkoopt. Op een keer ziet een plaat, waarop de opgestane Heere is afgebeeld. Maar ze kent de Heere Jezus niet. Ze probeert er achter te komen, wat die plaat voorstelt. Wanneer ze het weet, zou ze ook wel een Bijbel willen hebben…

De blinde ziet (Ida Keller) (12+)

 

 

Dit is geen bewerking maar een vertaling van het bekende boek The Pilgrim’s Progress.

De christenreis  (John Bunyan) (14+)

 

Het vervolg op The Pilgrim’s Progress.

De christinnereis  (John Bunyan)  (14+)

 

Uit een oude recensie van zondagsschoolvereniging Jachin:

“De auteur van “Veilig geleid” is voor “Jachin” geen onbekende. Hij behoort sinds lange jaren tot “Jachins” zeer bevoegde en zeer gewaardeerde recensenten. Dit verhaal concentreert zich om de kinderen van de heer Périer, een Franse edelman. Zij vluchten in de Bartholomeüs-nacht in 1572 uit Parijs, waar hun vader, een Hugenoot, evenals de Coligny en vele edelen werd vermoord. Eerst wordt de bekering van het echtpaar Périer verhaald, daarna de voorbereiding van de “bloedbruiloft”. Na deze inleiding volgt het eigenlijke verhaal van de vlucht van de drie kinderen. Twee meisjes van 16 en 9 en een jongetje van 2 jaar vluchten met een ezel en een mand met groente uit Parijs. Na veel avonturen komen zij te Dieppe. Daar vandaan varen zij over naar Engeland, waar ze tenslotte alle drie goed terecht komen en een behoorlijke plaats in de maatschappij krijgen. (…) Onvoorwaardelijk aanbevolen!”

De Franse koopmanszoon  (Johannes Staal) (14+)

 

Het is 1572. In Parijs gebeurt er iets vreselijks, namelijk de Bartholomeüs nacht.

Drie kinderen die hun ouders in deze nacht verliezen besluiten naar Engeland te vluchten. Zullen ze daar ooit komen?

Veilig geleid (Johannes Staal) (14+)

 

Rufe is een cowboy in het Wilde Westen. Hij heeft veel voorspoed en zijn kudde koeien wordt steeds groter. Maar ook zijn zelfvertrouwen neemt toe en hij vergeet God. Dan komt de tegenspoed. Hij verliest zijn vrouw en enig kind. En tijdens een hevig onweer raakt zijn kudde in paniek en stort in de afgrond. Zijn vrienden zeggen dat niet het onweer de oorzaak was, maar dat iemand de dieren dol heeft gemaakt.

Rufe zweert zich op de schuldige te wreken.

De wraak van de cowboy (A. van Atten) (12+)

 

Over het leven van Jonathan Edwards.

Vuur over Nieuw Engeland (Peter van den Dool) (boek is nog niet compleet) (14+)

 

Elisabeth van Thüringen wordt landgravin. Zij heeft medelijden met de armen en de zwakken en probeert hen zoveel mogelijk te helpen.

Maar de familie van haar man vindt dat niet passen bij haar stand.

Met argwaan wordt zij gevolgd…

Elisabeth van Thüringen, De kracht der liefde (Ursula Koch) (14+)

 

Een boeiend boek over het leven van Katharina von Bora, de vrouw van Maarten Luther. Het verhaal begint over tijd dat ze als zesjarig meisje intrede doet in het klooster.

Katharina maakt veel mee. We horen van haar dagelijkse zorgen, maar ook van haar vaste geloof.

Rozen in de sneeuw (over Katharina Luther-Von Bora) (Ursula Koch) (14+)

 

Over het leven van de dochter van ds. Middel, Anna Hermina Middel.

(De muziek die u hoort is een bewerking van Feike Asma van psalm 77, door hemzelf gespeeld.)

Gods vrije genade verheerlijkt (ds. H.H. Middel, bewerkt door Marinus Nijsse) (14+)

 

Op jonge leeftijd verliest Marlies Munters haar moeder. Door een zigeunervrouw, die zelf kinderloos is, wordt ze meegelokt…

Boven de starren 1, Boven de starren (Jac. Overeem) (14+)

In dit vervolg ontmoeten we weer Adreko, mevrouw Van Spithoven, Alida, Loeza en Carola.

Boven de starren 2 – De herder van Wansbergen (Jac. Overeem) (14+)

In dit derde deel horen we hoe Adreko als dominee van Wansbergen zijn pastorale werk doet in de Tweede Wereldoorlog. De druk is soms zo zwaar, dat hij tot de Heere zucht: Hoedt Gij mijn schapen. Maar de Heere ondersteunt hem.

Boven de starren 3 – Hoedt Gij mijn schapen (Jac. Overeem) (14+)